تبلیغات
حرفهای دلتنگی

ِغم مرا رها کن

یک روز غـــم

فـــــال مرا می فهمی

این سایـــه ی

دنبال مرا می فهمی

کم طعنه بزن

به کوچـه گردی هایم

تنها که شدی

حال مــرا می فهمی



[ سه شنبه 7 دی 1395 ] [ 11:27 ب.ظ ] [ Golnaz . ]