تبلیغات
حرفهای دلتنگی

گذشت...

گاهی گذشت میکنم

گاهی گذر..

معنای این دوفرق میکند

بخشیدن دیگران دلیل

ضعیف بودن من نیست...

آنهارامیبخشم

چون آنقدرقوی هستم

که میدانم آدمهااشتباه میکنند

وبزرگترین هدیه گذشت،

آرامش است...[ سه شنبه 23 آذر 1395 ] [ 10:45 ق.ظ ] [ Golnaz . ]