تبلیغات
حرفهای دلتنگی

من خوشبخت ترینم ...

‌من از تمام این دنیا عشق مےخواهم و مشتے شعر گل هاے شمعدانے پشت پنجره و لبخندهاے تو كہ تكثیر مےكند عشق را بہ بےنہایت اما نہ...! من از تمام این دنیا آسمانے مےخواهم آبے و هوایے كہ در آن پُر باشد از عطر نفست... همین كہ باشے براے من كافےست...

[ جمعه 30 مهر 1395 ] [ 01:17 ق.ظ ] [ Golnaz . ]