تبلیغات
حرفهای دلتنگی

عاشیق یا عشق

لاپ بویوک و شیرین ایشتیباه عاشق اولماق دیر اوندا کی گرک عاشیق اولمایاسان و لاپ بویوک و آجی ایشتیباه عاشیق اولماماقدیر او زامان کی گرک عاشق اولاسان. بزرگترین و شیرینترین اشتباه عاشق شدن است زمانی كه نباید عاشق شوی و بزرگترین و تلخترین اشتباه عاشق نشدن است زمانی كه باید عاشق شو

[ سه شنبه 20 مهر 1395 ] [ 03:35 ق.ظ ] [ Golnaz . ]